Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması

Artu Ailesi tarafından Bodrum Mimarlık Merkezi ve Kütüphanesi, BODTÜM, Contemporary İstanbul Vakfı, Ercüment ve Zeynep Gümrük ailesi, FSSF, MİMARLAR DERNEĞİ 1927, Sepil Ailesi, Şahinbaş Mimarlık ve Türk Serbest Mimarlar Derneği kurumlarının desteği ile bu sene ikincisi düzenlenen “Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu” Öğrenci Yarışması için 21 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Yarışmanın Amacı

Murat Artu, yetenekli bir genç olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesini kazanıp, ARCH101 Temel Tasarım işliği ile eğitimine başladığında aklında hep felsefe okumak vardı ve her an okul ya da bölüm değiştirmek gündemindeydi. Ne zaman ki tasarım ödevi olarak “Zaman Ölçer” konusu verildi, tutumu kökten değişti. Bunun nedeni istenenin “saat” olmamasıydı. Murat Artu da tel ve çivilerden oluşan bir nesne üretti. Bu çalışması ile en yüksek not olan “AA” alınca, içinde olduğu eğitim ortamının tam anlamıyla onun yaratıcılığını koruyan ve yücelten bir eğitim süreci olduğuna karar vererek ODTÜ’de mimarlık eğitimine devam etti. Böylece mesleğimiz nitelikli ve yaratıcı bir mimar, iyi bir düşünür kazandı.

Murat Artu anısına düzenlenen bu yarışmanın amacı birinci sınıf öğrencilerine, tıpkı Murat’ın birinci sınıf deneyiminde olduğu gibi, yaratıcı, özgün düşünceleri ve tasarımları ile ortaya koyacakları başarılarını ödüllendirerek mimarlık mesleğini benimsemelerine, sevmelerine bir motivasyon sağlamak ve ileride mimarlık mesleğine katkıda bulunacak genç mimarlara bu yolda el vermektir.

Yarışma Konusu: Kurgusal bir Kahraman için bir Mekan Tasarlayın

Yaşamımızda aslında hiç yaşamamış ama birçok kişiden daha iyi tanıdığımız kurgusal karakterler vardır. Çocuklukta Keloğlan, Pinokyo, Peter Pan, Küçük Prens, Dede Korkut, Harry Potter, biraz büyüyünce Karaoğlan, Tarkan, Tenten, Süpermen, James Bond… Yaşımız ilerledikçe, okudukça, izledikçe, öğrendikçe yenileri ile tanışırız. Yaşamımıza Leonardo’nun Mona Lisa’sı, Geoge Orwell’in Winston Smith’i, Beatles’ın Jude’u girer. Romanlarda Yaşar Kemal’in İnce Memed’i, Kafka’nın Gregor Samsa’sı, Oğuz Atay’ın Selim’i ile tanışırız. Şarkılarda Ferhat ile Şirin’ler, “fabrika kızları,” “tamirci çırakları” vardır. Yapay zekâ çağında Siri ve Alexia yaşamımızın parçası olur. Şüphesiz kendi kahramanlarımız da vardır, tanıdığımız ya da kendi yarattığımız.

Bu kahramanlardan bazıları ile belki kendimizi özdeşleştiririz. Ya da bazıları bizim hayattan beklentilerimizi, hayallerimizi temsil eder. Bazıları ise bizim için belli değerlerin, savunduğumuz görüşlerimizin ete kemiğe bürünmüş halleridir. Sizden işte bu kurgusal kahramanlardan birini, ki kendi yarattığınız bir kahraman da olabilir, seçmenizi istiyoruz. Ancak seçtiğiniz kahraman kurgusal bir karakter olmalıdır. Günümüzde yaşayan veya geçmişte kesin yaşamış olan gerçek kişiler seçim kapsamı dışındadır.

Bu seçtiğiniz kurgusal kahramanı bize gösterilen yüzünün dışında daha yakından tanımak ancak onun içinde varolduğu ona dair bir mekânı tanımlamakla, faaliyet gösterdiği ortamları bilmekle olur. Bir başka deyişle sizlerden seçeceğiniz bir kahramanı, kurgusal dünyasından çıkartıp kendi dünyanıza taşımanızı, onun için bir mekân tasarlamanızı istiyoruz. Bu mekân oturmayı sevdikleri kahve köşesi, altında durdukları örtü, çalıştıkları veya dinlendikleri yer olabileceği gibi ev, kentsel ya da kırsal ortam, bir sanal gerçeklik ortamı ya da “başka bir şey” de olabilir. Kapalı, açık, yarı açık bir mekân olabilir. Bu kahramanı niye seçtiğiniz veya yarattığınız, bu kahramanın sizin için neleri temsil ettiği tasarımınızı yönlendirecek ölçütlerin oluşmasında rol almalıdır.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı: 6 Mart 2024

• Son soru sorma tarihi: 20 Nisan 2024 (e-posta adresi: yarisma@artu.com.tr)

• Cevaplar için Zoom toplantısı: Katılımcılara sonra bildirilecektir

• Teslim tarihi: 21 Haziran 2024

Yarışma Sonuçlarının İlanı

• Yarışma sonuçları Destekleyen kurumların web sitelerinde yayınlanacaktır.

• Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Para ödülleri, Türkiye’ deki banka hesaplarına transfer edilecektir.

Murat Artu ve Mimarlık Tutkusu Öğrenci Yarışması 2024 Şartnamesi