Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Rönesans Holding tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması için 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.


Yarışma Hakkında
Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle geleceğin inşasında sürdürülebilirliğin merkezinde ortak fikir üretmek amacıyla düzenliyoruz.

Amacımız;
– Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
– Atık azaltılması ile ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesi, tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak,
– Farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek takım çalışması yapmasına ve fikirlerin paylaşılmasına olanak sağlamak,
– İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
– İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak

Yarışmanın Konusu ve Teması
– 9. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla üniversiteler arası fikir ve proje yarışması konusu: “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!”
– Yarışmaya başvurular üç kategoride gerçekleşiyor: Yapı Tasarımı, Ürün Tasarımı, Sosyal İnovasyon
– Son başvuru 30 Nisan!

Biyomimikri

Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanıyor. Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor.

Organizmaların yaşamda karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla ortaklık gösterebiliyor.

İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.

Yarışma Kategorileri
Yapı Tasarımı Kategorisi:
“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış yapı projeleri kategorimiz.

Ürün Tasarımı Kategorisi:
Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz.

Sosyal İnovasyon Kategorisi:
Bölüm, alan, sınıf sınırlaması olmaksızın toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olması yeterli.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!” Ödülleri

Birincilik Ödülü: 50.000 TL**
İkincilik Ödülü: 40.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 30.000 TL
Mansiyon: 20.000 TL
Kentsel Gelişim ve Değerlendirme: 20.000 TL
Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm: 20.000 TL
İyi Uygulama: 20.000 TL
Görsel Tasarım: 20.000 TL

*Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

**Rönesans Holding, kendi inisiyatifinde olmak üzere birincilere Rönesans Holding grup şirketlerinden olan Ballast Nedam şirketimizde 1 hafta süre ile eğitim/staj imkanı sağlayabilir.

Seçici Jüri

Akademik Jüri

1- Ürün Tasarımı Kategorisi
Doç Dr. Aykut Coşkun – Koç Üniversitesi
Öğr. Gör. Süha Süzen – Selçuk Üniversitesi
Dr. Aydın ÖZTOPRAK, ETMK Başkanı

2- Yapı Tasarımı Kategorisi
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Atilla Söğüt – Mimar Sinan Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Güzide Atasoy Özcan – ODTÜ
Doç. Dr. Betül Bilge Özdamar- Başkent Üniversitesi

3- Sosyal İnovasyon Kategorisi
Dr. Öğr. Üyesi Belgin Bahar – Galatasaray Üniversitesi
Arş. Gör. İlke Candar Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş – Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

Uzman Jürisi

1- Ürün Tasarım Kategorisi
Çisem Oğuzhan – Dizayn ve pilotaj yöneticisi – Rönesans Gayrimenkul Yatırım

2- Yapı Tasarımı Kategorisi
Mehmet Baytan – Mimari Dizayn Direktörü – Rönesans Holding
Eda Aydın – Mimari Dizayn Müdürü – Rönesans Holding

3- Sosyal İnovasyon Kategorisi
Av. Burcu Çetinkaya Destek – Hukuk Müşaviri- Rönesans Holding
Betül Selcen Özer – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi
Mehru Aygül – The Good Factor – Sosyal Fayda Yöneticisi