“Cumhuriyetin Yüzü” Sergi Sohbetleri: “Uğur Tanyeli ile Mimarlık ve Toplum”

Uğur Tanyeli bu etkinlikte toplumun çeşitli gruplarının mimarlığı, kenti ve en genelde mekan üretimini nasıl kavradığı üzerinde durarak, yüz yıl içerisinde nelerin nasıl değiştiğine bakmaya çalışacak.

“Türkiye’de Toplumsal Mimarlık Algısı Yüzyılda Ne Kadar ve Nasıl Değişti?”

Mimarlık sadece inşa edilen ve belirli maddi gereksinmeleri karşılayan bir mesleki pratik değil. Onun ötesinde yaşamsal önem taşıyan mesele, toplumun çeşitli gruplarının mimarlığı, kenti ve en genelde mekan üretimini nasıl kavradığıdır. Soru şu biçimde de formüle edilebilir: İnşai çevremizi hangi beklentiler, özlemler ve taleplerle biçimlendiriyoruz? Konuyu yüzyıllık uzun bir perspektifte tartışmak nelerin nasıl değiştiğini kavrama imkanı verecektir.