Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 10: Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2024

Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen "Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 10: Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2024" için son başvuru tarihi 14 Temmuz 2024.


1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Buraya bir istem giriniz”: Mimari bir imkân olarak komut satırı üst başlığı ile, Mekân ile metin arasındaki ilişki mimarlığın, felsefenin, psikolojinin, sanatın bütün dallarının temel meselelerinden biri olmuştur. “Metin”, gerçekliğimizi inşamızın, algılayışımızın, kavrayışımızın, temsil edişimizin, dönüştürebilme gücümüzün olanaklarının başında gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü “bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelime bütünü” olarak tanımlamaktadır “metin” sözcüğünü. “Yapay Zekâ” olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz yeni hesaplama- işlem gücü ve kapasitesinin gündelik hayatta erişilebilir hale gelmesiyle metin- mimarlık arasındaki ilişki de yeni bir boyut kazandı. Metin, bir temsil ya da anlatı olanağı olmanın ötesine geçip gerçekliğin, mekânın, dolayısıyla mimarlığın üzerinde bir iktidar olanağına dönüştü. Komut satırına yazılan sözcüklerin, karakterlerin dizilimlerinden olasılık atamaları yoluyla makinelerin işleyebileceği anlamlar üreten yazılımlar sayesinde yaratıcı tasarım sürecinin arayış anlarını doğrudan görselle sonuçlandırabilen ortamlara taşıdık. Zihnin beden ve çoğunlukla el aracılığıyla (eskiz, maket, vb. fiziksel üretimlerle) tetiklenen, gelişen yazılım ve donanımlarla gerçekçi görsel ve videolara dönüşmesi zaman alan, sözcüklere dökülmesi oldukça zor kabul edilen bu süreçteki aracıların devreden çıkarılması vaadi ile karşı karşıyayız. Bu vaat sadece mimarları değil, mekân üzerinde farklı niyet ve güdülerle güç sahibi olmaya hevesli herkesi cezbediyor.

Zihin-mekân arasındaki ilişki, yine ve yeniden en temel felsefi soruşturmalardan biri olarak dil ve metin etrafında yoğunlaşmaya başladı. “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 10: Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2024”, içinde ve fazlasıyla etkileşim halinde olduğumuz bu ortamı farklı yönleri, olasılıkları, olanakları, riskleriyle ele alacak “metinleri” bekliyor.

Yazım Şekli
Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir. Kullanılan görsel malzemelerin yazara ait olmaması durumunda görselin alındığı kaynak belirtilmelidir. Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına bağlantıdan ulaşılabilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 1 Nisan 2024
Son soru sorma tarihi: 15 Nisan 2024
Soru ve cevapların ilanı: 30 Nisan 2024
Teslim tarihi: 14 Temmuz 2024 (23.59’a kadar)
Sonuçlarının açıklanması: 16 Eylül 2024
Ödül ve sertifika töreni: Ekim 2024 (daha sonra duyurulacaktır)

Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Ahmet Turan Köksal
Aktan Acar
Betül Toy
Can Uzun
Ebrar Eke

Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir. Raportör, başvuruları dosyalayarak saklayacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarın kimliği belirtilmeden iletilecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL

Şartnameye ulaşmak için linke tıklayınız.