Çuhadaroğlu 2024 Yılı Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Alüminyum'un düzenlediği "Çuhadaroğlu 2024 Yılı Öğrenci Proje Yarışması" için 23 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.


Alüminyum sektörünün öncü ve önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM, ulusal, tek kademeli, mimarlık lisans öğrencilerine yönelik mimari proje yarışmasını duyuruyor. İlki 2003 yılında gerçekleştirilen ve yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini, tartışılmasını teşvik eden, Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yıl yirmincisi gerçekleştiriliyor.

OYUN İÇİN[DE]
Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması 2024’ün teması yarışma jürisi tarafından “OYUN İÇİN[DE]” olarak belirlendi.

Yarışmanın Teması
Oyun, en yalın biçimiyle, hoş vakit geçirme ve eğlence etkinliklerini çağrıştırır. Genellikle çocukluk çağıyla özdeşleştirilen ve çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmesini sağlayan oyun etkinliği, her yaşta insan için, kurallı veya kuralsız / kendiliğinden gelişen, çok çeşitli etkinlik türü ve biçimini içerir.

Oyun bir eğlence aracı olmasının ötesinde, herkesin katılımına açık, var olan toplumsal yaşamdaki hiyerarşik kalıpların dışına çıkan, yerleşik ilişkileri sorgulayan yaratıcı ve özgürleştirici bir eylemdir. Gündelik yaşamı ve yaşam mekânlarını dönüştürebilir, kentsel mekânları canlandırabilir ve yeniden biçimlendirebilir. Böylece oyunun, bireyleri alışılagelmişin ötesine taşıyan özgürleştirici gücü keşfedilebilir.

Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yılki teması, kent ve oyun arasındaki ilişkilere, kent içinde oyunun mekânı ve gündelik yaşamı dönüştürme potansiyeline odaklanmaktadır.

Yarışmanın amacı, öğrencileri kendilerinin seçeceği kentte / kent mekân(lar)ında oyun konusunda yenilikçi fikirler ve tasarımlar geliştirmeye teşvik etmektir.

Kent mekânları, oyunun arka sahnesi, zemini, zaman zaman da doğrudan bir parçası olabilir. Oyun kavramı üzerinden kente ve mekâna bakmak, mevcut kalıpları aşan alternatif ilişki, yaklaşım ve tasarımlar geliştirmek için bir çıkış noktası oluşturur. Katılımcıların, oyunun dönüştürücü ve yenilikçi potansiyelini kucaklayarak kentsel yaşamın yeni ve heyecan verici boyutlarını keşfetmeleri; oyunun birleştirici ve özgürleştirici yönlerini kullanarak, etkin katılım, etkileşim ve karşılaşmalar için davetkâr tasarımlar ortaya koymaları beklenmektedir.

Tasarımlar, gündelik yaşamı ve onun zaman-mekân kurgularını sorgulayabilir; ikinci plana atılan aylaklık, neşe, yaşam sevinci ve kendiliğindenlik gibi kavramları değerlendirerek günlük yaşantının kendisini oyun için[de] yeniden üretebilir ve dönüştürebilir.

Yarışma Takvimi
  • 27 Mayıs 2024: Yarışmanın duyurulması
  • 24 Haziran 2024: Soru sorulması için son tarih, saat 17.00’a kadar 1 Temmuz 2024 : Soruların yanıtlanması
  • 8 Temmuz 2024: Çuhadaroğlu Fabrika gezisi
  • 23 Eylül 2024: Dijital teslimlerin web sitesi üzerinden saat 23:59’a kadar yüklenmesi
  • 7 Ekim 2024: Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi
  • 14 Ekim 2024: Ödül grubunun ilan edilmesi ve jüri raporunun yayınlanması
  • 8 Kasım 2024: Kolokyum ve ödül töreni (törenin yeri ve saati ile ilgili ilerleyen tarihlerde web sitesi ve instagram adresi üzerinden duyuru yapılacaktır.
Yarışmanın Duyurulması: 27 Mayıs 2024 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com, @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi ve sektörel çeşitli mecralar üzerinden duyurulacaktır. Çuhadaroğlu’nun seçeceği mimarlık ve yapı sektöründeki dijital mecralarda afişleri yayınlanacaktır. Yarışmanın afiş tasarımı ve hakkı Çuhadaroğlu’na aittir.

Soru sorulması için son tarih: Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, yarışma ile ilgili tüm sorularını, yarışma ilanından itibaren en geç 24 Haziran 2024 saat 17.00’a kadar opy@cuhadaroglu.com adresine göndermelidir.

Soruların Yanıtlanması: Yanıtlar 1 Temmuz 2024 tarihinde web sitesinde ve instagram adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.

Fabrika Gezisi: Sektöre yönelik genç, yaratıcı fikirlerin üretilmesi ve yenilikçi üretim sistemlerinin tanıtılmasını hedefleyen ÇUHADAROĞLU, öğrenci mimari proje yarışması kapsamında talep eden yarışma katılımcılarına yönelik bir fabrika gezisi düzenlemektedir. 8 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek fabrika gezisine katılmak isteyen öğrenciler 1 Temmuz 2024 tarihine kadar www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden “Fabrika Gezisine katılmak istiyorum” sekmesini işaretlemelidir. Fabrika gezisi, yarışmaya katılım için bir ön şart veya zorunluluk değildir.

Projenin Teslim Tarihi: Dijital posterlerin ve tüm belgelerin web sitesine yüklenme tarihi 23 Eylül 2024 günü saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak veri yüklemeye kapatılmaktadır.

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: Jüri heyeti ve raportörler, 7 Ekim 2024 tarihinde başvuran tüm projeleri değerlendirmeye başlayacaktır. Bu süreç 1 ile 3 gün arasında sürebilir. Süreç akabinde değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Sonuçların Duyurulması: 14 Ekim 2024 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve instagram adresi üzerinden açıklanacaktır. Sonuçların duyurulmasının ardından tüm projeler www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden dijital olarak sergilenecektir.

Kolokyum ve Ödül Töreni: 8 Kasım 2024 tarihinde, yarışmaya katılan tüm projeler, jüri heyeti ve öğrencilerin katıldığı, kamuya açık bir toplantı ile sunum eşliğinde değerlendirilecektir. Bu toplantıda sorular cevaplanmakta, yarışmaya katılan ve kazanan proje sahiplerine ödülleri takdim edilmektedir. Ödüllerin teslim şeklinin nasıl olacağı ile ilgili açıklama metni, kolokyum ve ödül töreni tarihinden önce www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve instagram adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Sergi Açılışı: Tüm projeler www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde dijital olarak sergilenecektir. Sonuçlar açıklandıktan sonra ödül grubu projeleri basılı halde, katılımcı diğer projeler ise dijital ekranlara yansıtılarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde sergilenecektir. Sergi bitiminde ödül grubu projelerine ait baskılar ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde kalacaktır.

Yarışma Kataloğu: Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra dijital formatta www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde QR kodla görüntülenebilecek formatta gösterilecektir. Dijital yarışma kataloğu siteye indirilebilir formatta yüklenecek, öğrencilerin e-mail adreslerine iletilecektir.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler
Yarışma Şartnamesi, Bireysel ya da Ekip Başvuru Katılım Formu web sitesinde yer alacaktır.

Ödüller

1. lik Ödülü: 30.000 TL

2. lik Ödülü: 22.500 TL

3. lük Ödülü: 15.000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar: 7.500 TL x 3 adet

Jüri uygun gördüğü takdirde Jüri Özel Ödülü verilecektir. Dereceye giren katılımcıların kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Jüri Üyeleri:
Ayşem Berrin Çakmaklı (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ayşen Savaş Sargın (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Celal Abdi Güzer (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Duygu Tüntaş (Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi)

Esin Kömez Dağlıoğlu (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Fuat Emre Erkal (Dr. Mimar, Erkal Mimarlık)

İnci Basa (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kerem Yazgan (Dr. Mimar, Yazgan Mimarlık)

Mustafa Haluk Zelef (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Onur Özkoç (Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Medipol Üni./Dr. Mimar, Motto Mimarlık)

Raportörler:
Selin Tosun (Y. Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Serda Buket Erol (Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kurumsal Temsilciler:
Beyzanur Kutlu (Grafik Tasarım Uzmanı, Çuhadaroğlu)

Sinem Yılmaz (Kurumsal İletişim Yöneticisi, Çuhadaroğlu)