53. Yahşibey Tasarım Çalışmaları

Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri tarafından düzenlenen "Yahşibey Tasarım Çalışmaları" etkinliğine katılmak için Haziran sonuna kadar başvuru yapılabiliyor.


Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri tarafından 2000’den bu yana sürdürülen “Yahşibey Tasarım Çalışmaları”nda Ege kırsalındaki yapılar ve yerleşkeler üzerinden “mimarsız mimarlık”, zanaatkârlık, yerellik, gelenek, basit şeylerin teknolojisi, iklimsel veri, malzeme, yapma bilgisi, komşuluk, görünmek, kaybolmak, alternatif turizm, yeniden kullanım, kırsal üretim, kendine yeterlilik, topoğrafya, coğrafya, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi kavramlar ve olgular tartışıldı. Bu tartışmaların doğrultusunda yürütülen verimli çalışmalar sonunda azımsanmayacak sonuçlar üretildi.

Bu kez estetik bir nesne olarak ege kırsalındaki yapılar ve yerleşimler üzerinde çalışmak istiyoruz. Kadim zamanlardan bu yana tartışılan bu konunun daha önce Sokrates tarafından da sorulmuş olmasına rağmen -belki cevaplarının farklılığı nedeniyle- “güzel nedir?” sorusuyla Platon’la başladığı kabul edilir… Vitruvius’a göre mimarlığın 3 temel ilkesinden biri de sağlamlık ve kullanışlılığın yanısıra güzelliktir. Buradaki güzellik 1750’lerde ilk kez Alexander Baumgarten tarafından estetik olarak ifade edilmiş ve sonra bu konuda fikrini beyan etmeyen mimar, tasarımcı, sanatçı ve felsefeci kalmamıştır. Biraz ‘bulutsu’ bir ifadeyle de olsa herkesin ‘meşrebine uygun’ olarak söyleyecek bir şeyi olmuştur/olmaktadır estetik konusunda. Mimaride estetik dediğimizde konuşmalar -genellikle- mimarlar tarafından tasarlanmış eski ve yeni ‘şehirli yapılar’ üzerinden sürdürülür. Peki, kırsal kesimdeki yapılar üzerinden estetik meselesini konuşabilir miyiz? diye başladık düşünmeye ve konuyla ilgili kişilerle de görüşerek konuşabileceğimize vardık.

Mimarlık öğrencisi olarak bu konu ilginizi çekiyor ve üzerinde çalışmak istiyorsanız 16-30 Ağustos arasında, Yahşibey’de birlikte çalışmayı deneyerek, kırsal kesim yapılarında estetik değerlendirmeyi bir çözümleme aracı olarak kullanabilir ve bu analitik sonuçları maketler ve çizimler gibi temsil teknikleriyle üzerinde tartışılabilecek “estetik sunuşlar” haline getirebilirsiniz.

Başvuru için Haziran sonuna kadar, çalışmaya neden katılmak istediğinizi anlatan bir mektup ve CV’nizi içeren portfolyonuzu, bir kerede indirilebilir özellikte ve makul bir boyutta ‘Yahsibey_İsim_Soyisim’ olarak düzenlemeniz ve nevzatsayin@nsmh.com adresinize atmanız yeterli.