AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması 2024

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu sene beşinci kez düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasına başvuru için son tarih 5 Ağustos 2024 Pazartesi, Saat: 17:00.

Yarışma Teması

5. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması “Doğal Taşın Geleceği” teması kapsamında düzenlenecektir. Geçmişte bir hayli yaygın olan, sağlıklı ve sağlam olduğu kadar estetik yönü de olan doğal taşın gelecekte nasıl kullanılabileceği konusu yarışmanın ana tartışma konusudur.

Doğal Taşın Geleceği Ne Olur?

Doğal taş, insanlık tarihi boyunca mimaride ve sanatta önemli bir yer tutmuştur.

Tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe’de anıtsal mimari olarak gördüğümüz kireçtaşından T şeklinde monolitik sütunlar, tekerleğin ve yazının bulunmasından önce bile insanoğlunun doğal taşlarla oluşturduğu ilişkinin çarpıcı bir örneğidir.

Antik kentlerde taşıyıcı duvar, çeşme kurnası, soylu koltuğu, çatı elemanı, basamak olarak kullanılan doğal taşlar, medeniyetlerin mimari mirasında önemli bir yer edinmiştir. Yerel taşların kullanımı, her bölgenin coğrafi özelliklerine göre şekillenmiş birbirinden farklı renkler ve desenlerle doğanın bize sunduğu eşsiz yapı elemanları olmuşlardır.  Farklı taş türlerinin bölgesel özelliklerine uygun şekilde tercih edilmesi, estetik ve fonksiyonel olarak binaların uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.

Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinden başlayarak, doğal taşlar şehirlerin ve yapıların ana taşıyıcı unsurları olarak sağlamlıkları ile günümüze kadar korunmuşlardır. Pantheon, Roma Forumu, Roma Hamamları gibi örnekler, doğal taşların dayanıklılığını ve estetik değerini göstermektedir.

Tarih boyunca taş ocaklarından çıkarılan yerel taşlar, yakın bölgelerdeki yapılarda yaygın olarak kullanılmış, yerel taşlardan örme duvarlar yerleşimlerin ana karakteristiğini oluşturmuştur. Yerine göre duvar örgülerinin yapılması hem kültürel mirası oluşturmuş hem de taşın taşıma maliyetini düşürmüş ve yerel mimari stillerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Anadolu'da, Kapadokya bölgesinde tüf taşlarının kullanımı, Manisa Aigai Antik kentinde andezit kullanımı, Laodikeia Antik kentinde özellikle sıcak su kaynaklarının yakınında oluştuğunu bildiğimiz onyx ve traverten kullanımı buna güzel bir örnektir.

Roma ve Bizans dönemlerinde, taşın yer kaplaması ve mozaik sanatı olarak kullanımı oldukça yaygındır. Bu dönemlerde, mermer ve çeşitli renkli taşlar kullanılarak sanatsal ve dekoratif zeminler oluşturulmuştur.

Son yıllarda, doğal taşların iç ve dış mekanlarda duvar ve zemin kaplaması olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Taşıyıcı taş duvar hem hiç kalmamış, yerel örme teknikleri de unutulmaya yüz tutmuştur. Günümüzün modern mimari anlayışında, doğal taşlar estetik ve lüks bir görünüm sağlamak amacıyla tercih edilmektedir.

5. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması kapsamında katılımcılardan;
 • Gelecekte doğal taşın kullanım olanakları neler olabilir?
 • Tarihsel kullanımı göz önünde bulundurularak gelecekteki olası uygulamaları nasıl olur?
 • 12 bin yıldır hayatımızda olan doğal taşlar bundan sonra hayatımızda hangi formlarda var olmaya devam edecektir? gibi soruların cevaplarına uygun tasarımlar hazırlamaları bekleniyor.

Doğal Taş Sektörünün Beklentileri

 • Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek,
 • Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel tasarımcı, mimar ve iç mimarlar ile multidisipliner çalışmayı destekleyecek meslek dallarından kişileri sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek,
 • Türkiye’de yapı kültürüne ve doğal taş bazlı deneysel malzeme çalışmalarına katkıda bulunmak, yaratıcı fikirleri, projeleri desteklemek,
 • Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Doğal taşın Anadolu’daki tarihsel kullanımını göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik çağdaş tasarımlar yapmak,
 • Teknolojik imkanları kullanarak, yakın gelecekteki yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak (nesnelerin interneti, akıllı bina projeleri vb.) amaçlanmaktadır.

Tasarımcılardan Beklenenler

5. Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda tasarlanmalıdır. Yapılacak tasarımların temelde ihracatı yapılabilecek, ihracata yönelik rekabet gücünü artıracak, üretilebilir, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak tasarımlar olması beklenmektedir.
 • Simge yapı (Land Mark)
 • Heykel
 • Kent mobilyası
 • Mobilya (iç ve dış mekân)
 • Bölücü eleman (iç ve dış mekân)
 • Kaplama (iç ve dış mekân)
 • Aksesuar (0,5 metreküpten büyük olmak kaydıyla)
 • Mermer atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri
 • Doğal taş odaklı deneysel araştırmalar, fikirler, tasarımlar (atıkların yeniden kullanımına yönelik inovatif sürdürülebilir fikirleri destekleyen ve bu fikirlerin gelişmesine ön ayak olan çalışmalar)

Ödüller

1) Para Ödülleri

    Birincilik Ödülü 250.000 TL
    İkincilik 150.000 TL
    Üçüncülük 100.000 TL

2) Üretim Desteği

3) Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

4) Uluslararası Tanıtım Ödülü

Seçici Kurul
Asil Üyeler (Soyadı alfabetik sıra ile):

Bünyamin Atan, Mimar
Arzu Kaprol, İnsan İnovasyon Tasarımcısı
Yeşim Kozanlı, İç Mimar
Atilla Kuzu, İç Mimar
Aslı Özbay, Mimar
Nevzat Sayın, Mimar
Reyhan Sezgin, İş İnsanı
Ozan Ünal, Heykeltıraş
Özlem Yalım, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı

Danışman Üye

Heval Zeliha Yüksel - Y. Mimar

Yedek Üyeler

Canan Çınar, İş İnsanı
Oben İnceler, İş İnsanı
Fatma Çelikkol Yavuzer, İş İnsanı

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
5 Haziran 2024 Çarşamba

SON BAŞVURU TARİHİ
5 Ağustos 2024 Pazartesi

JÜRİ TOPLANTISI
17-18 Ağustos 2024

ÖDÜL GECESİ
20 Eylül 2024 Cuma

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.