Hayalimdeki Işık – Dekoratif Aydınlatma Armatürü Tasarım Yarışması

TEPTA Aydınlatma tarafından düzenlenen Hayalimdeki Işık - Dekoratif Aydınlatma Armatürü Tasarım Yarışması'nın son başvuru tarihi 6 Eylül 2024.


YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU
TEPTA’nın kısa-orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bir lansman niteliği taşıyan bu yarışma Türkiye’deki tasarım potansiyelini harekete geçiren ve ödüllendiren bir katma değer sağlayacaktır.

Bu yarışmanın amacı, Türkiye’de aydınlatma armatürü tasarımı alanında teknik, estetik ve ekonomik dengeyi sağlayan, ulusal ve özellikle uluslararası pazarda rekabetçi ürünlerin tasarlanması için bir mecra oluşturmak; Türkiye’deki yaratıcı potansiyeli tetiklemek ve ortaya koymak, hem tasarlayanlar hem de düzenleyici firma olarak karşılıklı işbirlikleri yaratmak, Türkiye’nin yaratıcı endüstrileri adına uluslararası rekabete girebilir nitelikte katma değer sağlamaktır.

Yarışmanın başlığı, TEPTA Aydınlatma tarafından HAYALİMDEKİ IŞIK olarak belirlenmiştir.

Sadece dekoratif aydınlatma armatürü alanına yönelik olarak Türkiye’de açılan ilk tasarım yarışması olma özelliğini taşıyan Hayalimdeki Işık yarışmasının konusu coğrafyamızın önemli doğal malzemelerinden biri olan doğal taşların kullanımını öngörmekte olup katılımcılardan doğal taş malzemenin özne olduğu dekoratif aydınlatma armatürü aileleri için profesyonel tasarımlar beklenmektedir.

Doğal taş aydınlatma sektöründe örnekleri oldukça az rastlanan bir malzeme olup, bu alanda hayata geçirilecek tasarımların fark yaratacağını ve sektörel katma değer sağlanacağını ön gören TEPTA aydınlatma, kurmakta olduğu yeni markası altında öncelikli olarak koleksiyonunu bu malzeme ile birlikte genişletmek istemektedir.

MALZEMEYE DAİR AÇIKLAMA
Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Katılımcıların tasarımlarında Türkiye’den tedarik edilebilen taşları kullanmaları beklenmektedir.

Tasarımlar yapılırken kullanılan doğal taşın teknik özelliklerine, yapılan tasarım için uygunluğuna ve söz konusu ürünün seçilen doğal taş ile endüstriyel olarak üretilebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Doğal taş malzemenin kapsamı İMMİB tarafından açıklandığı üzere aşağıdaki gibi belirtilmiştir: İhracatımızda önemli yeri olan ve tasarımlarda kullanılmasını beklediğimiz doğal taşlar; mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit, bazalt gibi taşlardır. Detaylı Bilgi ve görsel malzeme www.turkishstones.org sitesinden elde edilebilir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma meslek profesyonellerine ve öğrencilerine yönelik, T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan veya Türkiye’de ikamet eden kişilerin katılımına uygun, açık, koşullu, tek aşamalı, kategori ayrımı bulunmayan, ücretsiz bir endüstri ürünleri tasarımı yarışmasıdır.

KİMLER KATILABİLİR?
HAYALİMDEKİ IŞIK, Dekoratif Aydınlatma Armatürü Yarışması (Yarışma olarak anılacaktır) üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren mimarlık, iç mimarlık, mimarlık ve mühendislik, sanat ve tasarım, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili bölümlerinden dört yıllık lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olan ve halen bu fakültelerin ilgili bölümlerinde lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan herkesin katılımına açıktır.

Katılımcılar tekil veya grup olarak katılım sağlayabilirler. Grup katılımlarında en az bir üyenin yukarıda belirtilen şartı sağlaması zorunludur. Gruplar en fazla üç kişiden oluşabilir. Grup katılımcılarının her biri bu yarışma koşullarına ve yarışma düzenleyicilere karşı bireysel olarak ve eşit biçimde sorumludur.

Yukarıdaki şartları sağlayan ancak 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında yasal velilerinden imzalı katılım kabul belgelerini ibraz etmeleri beklenir.

TEPTA Aydınlatma ve raportör kuruluşun yöneticileri ve çalışanları, yönetici ve çalışanlarının birinci dereceden akrabaları, yarışma ilanından başvuru süresinin bitimine dek TEPTA Aydınlatma ve raportör kuruluş bünyesinde staj yapanlar ile seçici kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.

TEPTA’nın bilgisinde veya dışında bu yarışma ile ilgili olarak üçüncü partilerde çalıştığı tespit edilen katılımcılar, sonuçlar açıklanmış olsalar bile yarışma dışı bırakılırlar.

Profesyonel katılımcılar başvuru sırasında diplomalarını ibraz eder. Öğrenciler öğrenci belgelerini başvuru sırasında ibraz eder. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler ve profesyonel katılımcılar, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak ikamet belgelerini ibraz ederler.

SEKTÖREL BEKLENTİLER VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Katılımcılardan bu şartnamede belirtilen kriterleri karşılayan biçimde,

– Öncelikli (ve tercih edilen) olarak tek fonksiyonu aydınlatma olan,
– Doğal taş malzemeyi özüne ve uygulama biçimlerine sadık biçimde kullanan,
– Daha önce üretilmiş veya yayınlanmış aydınlatma armatürlerine benzemeyen
– Üretimi geliştirilebilecek ve/veya üretebilecek biçimde teknik bakımdan tanımlanmış,
– Yeni ve yenilikçi,
– Kullanıldığı mekana kapalı ve açık konumlardayken ışıma ve estetik bakımdan katma değer sağlayacak,
– Ortamın aydınlatma kapasitesini arttıracak,
– İç mekanda kullanılacak,
Dekoratif aydınlatma armatürleri fikirleri beklenmektedir.

Özetle, değerlendirme kriterleri olarak aşağıdaki temel ilkeler gözetilecektir:

Tasarımın özgünlüğü
Tasarımın evrensel tasarım ilkelerine uygunluğu
Tasarımın üretilebilirliği
Tasarımın kullanıcı deneyimi ile ilişkisi
Tasarımın kullandığı kaynakların, malzemelerin, gerektirdiği üretim yöntemlerinin sektörel ve teknolojik gerçeklerle uyumu
Tasarımın ekonomisi

AYDINLATMA ARMATÜRÜ NEDİR?
Bir veya birden fazla elektrikli ışık kaynağını kullanarak, bu ışığı farklı özelliklerde ve konumlarda ortama yaymak üzere ortaya çıkarılan aletlere aydınlatma armatürü denir. Bu armatürler, ışığı filtreleyebilir; yön verebilir, farklı açılarda yansıtabilir. Tekil veya grup halinde kullanılabilir. Tavana, duvara monte edilebilir; zeminde veya masa gibi farklı bir yüzeyde kendi başına ayakta durabilir.

Tasarımı Beklenen Aydınlatma Armatürü özellikleri:

Tasarımcılar sundukları tasarım için masa lambası, yer lambası, sarkıt, plafonyer, duvar apliği çeşitlerindeki armatürlerden en az üç çeşidin bir arada gösterildiği ürün ailesini sunacaklardır. Bu üçlü içerisinde masa lambası ve lambader ürünü bir arada aynı ailede bulunamaz. Tasarımcılar tarafından oluşturulan ürün grubunda seçilecek ise bu çeşitlerden en fazla biri olmalıdır. (Örneğin “aplik-plafonyer-sarkıt” bir aile oluşturabilir veya “masa lambası-aplik-sarkıt” / “lambader-aplik-sarkıt” gibi gruplar oluşturulabilir.)

Tasarlanacak armatürün enerji kaynağı elektrik ve ışık kaynağı LED olmalıdır.

Tasarımda kullanılan diğer teknik gereksinimler yarışmacılar tarafından gözetilmelidir ancak bu tür donanımlar firma bilgisinde ve uzmanlığında olduğundan gerek değerlendirme aşamasında gerekse prototip üretimleri sırasında bu uzmanlık yön verici olacaktır. Ancak tasarımlarda LED ışık kaynağına yönelik LED modüllerin kullanılacağı göz ardı edilmemelidir.

Tasarımda kullanılan tüm malzemelerin tanımı ve özellikleri belirtilmelidir. Yarışmacılardan doğal taş ile tasarım yapmaları beklenirken bunun yardımcı malzemeleri olarak metal başta olmak üzere başka malzemeler kullanılabilecektir.

Tasarlanacak ürünler TEPTA Aydınlatma’nın temsil ettiği markalarla, portfolyosundaki projelerle rekabet edebilir nitelikte olmalıdır. Bir başka deyişle önerilen tasarımlar mutlaka özgün, yani ulusal veya uluslararası pazarda benzerine rastlanmayacak nitelikte olmalıdır.

Tasarlanacak armatürlerin kullanım senaryoları, paketlemesi gibi unsurlar düşünülmelidir. Tasarım önerilerinde bu özelliklerin belirtilmesi, zorunlu olmamakla birlikte artı değer sağlayacaktır.

Tasarlanan armatürler teknolojik gelişmeleri takip eden, yenilikçi öneriler içerebilir. Ancak standart bir teknolojinin ve rastlanabilir bir estetiğin, sadece akıllı cihazlar aracılığı ile yönetilmesine yönelik olarak geliştirilmiş öneriler kabul edilmeyecektir.

Özetle, software destekli armatürler sunulabilir ancak burada özgünlük, fonksiyon ve estetik adına beklenti software tarafında değil armatür tasarımı ve teknik özellikleri tarafında olacaktır.

Geliştirilen tasarımlar estetik özelliklerinin yanında güvenli, ergonomik, önerdiği malzemeleri ve kaynakları optimum biçimde kullanan, sürdürülebilir, kullanıcı ile ilişkisi net olarak tanımlanabilir özellikleri ile ürün tasarımının temel ilkelerine hizmet etmelidir.

Mekan tasarımı bu yarışmanın kapsamı içinde değildir; bir atmosferin aydınlatılmasına yönelik geliştirilen ancak ürün ailesi sunmayan mekânsal çözümler ve projeler kabul edilmeyecektir.

KATILIM KOŞULLARI
Yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, daha önce başka yarışmalara katılmış ve burada derecesi ne olursa olsun ödül almış veya almamış, başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olan, çeşitli basılı, sosyal veya çevrimiçi mecralarda yayınlanmış, farklı mecralarda kamuya sunulmuş tasarımlar yarışmaya başvuramaz; başvurmaları ve tespit edilmeleri halinde diskalifiye olurlar; ödül almaları halinde ödülleri düzenleyen tarafından geri alınır.

Katılan tasarımların tüm sorumluluğu tasarımcılarında olup, bu ürünün özgün olmadığı değerlendirme kurulu, düzenleyen ve/veya üçüncü kurum ve şahısların ihbarı sonucu ortaya çıkmış olan tasarımlar diskalifiye olur; ödül almaları halinde ödülleri geri alınır.

Katılımcılar birden fazla tasarım ile yarışmacı olabilirler.

TEPTA, seçici kurul tarafından belirlenen ödülleri alsınlar/almasınlar, tasarımcıların kabul etmesi halinde yarışma katılımcılarının her biri ile, ayrıca iş birliği geliştirebilir; tasarımlarını üretmek ve koleksiyona katmak isteyebilir. Bu işbirlikleri için süreç taraflar arasında ayrıca yürütülür; bu yarışma şartnamesini bağlayıcı unsuru yoktur.

Katılımcılar, ödül almaları halinde tasarımlarının prototiplerinin TEPTA Aydınlatma tarafından, sergilenmek, yurt dışı fuarlara götürülmek, web sitesi ve diğer basılı, dijital mecralarda yayınlanmak üzere üretilebileceğini kabul etmiş olurlar.

Seçici kurul tarafından belirlenen ve ilk üç dereceye giren tasarımların prototipleri üretilir. Çeşitli ortamlarda sergilenir. Ulusal veya uluslararası medyada tanıtılır.

Bu tasarımlar yarışmanın sonuçlanmasını takiben çeşitli ortamlarda yürütülecek testlerin sonunda, TEPTA Aydınlatma’nın yeni kurulan markasının koleksiyonuna girmeye hak kazanabilir. Yarışmada derece alınması, tasarımın koleksiyona gireceği ve satışa sunulacağı garantisini vermemektedir. TEPTA, ödüle layık görülmüş tasarımları ticari olarak üretmeme, tasarım sahipleri ile ticari ilişkiye girip girmeme hakkını ister en baştan ister yarışma sonrasındaki süreç içerisinde kendinde görür.

TEPTA Aydınlatma, ödüle layık görülmemiş bir tasarımı yarışma ile ilgili çalışmalar kapsamında her türlü tanıtım faaliyetleri için kullanabilir ancak tasarımcısı ile iş akdi olmaksızın ticari amaçla kullanamaz.

YARIŞMA SONRASINDA KURULABİLECEK İŞ BİRLİKLERİ HAKKINDA
İlk üç dereceye girerek ödül almış olan tasarımların sonradan koleksiyona girmesine karar verilmesi halinde, katılımcılar fikri hak ve tasarım devirini TEPTA’ya aktaracaklarını kabul eder. TEPTA Aydınlatma ilgili tasarımın tescil işlemlerini kendi adına ve ilgili kanuna uygun olarak tasarımcı ismi belirterek tamamlar.

TEPTA, ürünlerin ürün geliştirme, prototip, üretim aşamalarını üstlenir ve bunlarda başvuru sahibi ile iş birliğinde çalışacağını kabul ve taahhüt eder.

Tasarımcı bu süreçlerde ek bir ödeme almayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ürünün piyasaya sürülmesi ve satışa çıkarılması halinde tasarımcıya satışla paralel olarak ödenecek telif bedelleri ayrıca taraflar arasında iş akdi ile imza altına alınır. TEPTA bu bedelleri piyasa değerleri doğrultusunda belirleyecektir. Tasarımcı bu yarışmada ödüle layık görülmüş veya TEPTA ile iş birliği görüşmeleri başlamış tasarımının başka bir üreticiye / markaya sunulmayacağını, kendi ismi, markası ve/veya başka bir ticari kuruluş tarafından satışa sunulmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KATILIM YÖNTEMİ
Katılımcılar yarışma web sitesi üzerinde yer alan BAŞVURU sekmesinden ilgili katılım formlarını doldurarak, gerekli belgeleri yükleyerek ve burada belirtilen adımları takip ederek başvuru yapabilirler.

Başvuru sekmesinde detayları belirtildiği üzere, yarışmacılar her bir başvuru için ilgili tasarım ailelerini sunan 5 pafta yükleyeceklerdir. Bir görsel, tasarım ailesini tanımlamak için kapak imajı olarak ve geri kalan 4 görsel ise tasarımı anlatan destekleyici görseller olarak yüklenmelidir.

Kapak görseli tercihan ürün ailesinin birlikte üç boyutlu dekupe ve/veya ambiyans anlatımını ve/veya kullanım önerilerini içermelidir. Diğer destekleyici ve sayıları en fazla 4 adet olan paftalarda ürün tasarımlarının her birine ait ortografik görünümler, kesitler vb. teknik ve detay çizimler mutlaka bulunmalıdır; çizimler üzerinde gerekli ölçüler belirtilmelidir.

Pafta boyutu 50×70 cm den büyük; A3’ten küçük olamaz.

Görseller JPEG (.jpeg, .jpg) veya PNG (.png) formatında olmalıdır.

Görseller dosya başına 25 MB’ı geçmemeli ve en az 1000 piksel genişliğinde olmalıdır.

Pafta üzerinde açıklayıcı metin kabul edilmemektedir.

Başvurunuzda bir ürün açıklaması varsa, A4 boyutunda bir PDF dosyası yükleme seçeneğiniz vardır. PDF dosyası 1.000 kelimeyi ve 4 MB’ı geçmemelidir.

Paftalar üzerine kısa notlar, ölçüler, malzeme bilgileri yazılabilir ancak açıklayıcı metinler yukarıda belirtildiği üzere ayrıca PDF olarak paylaşılmalıdır.

Başvuru sırasında her bir katılımcıya sistem otomatik olarak bir kayıt numarası atar; bu numara katılımcının RUMUZ numarası olacak ve başvuru paftalarına otomatik olarak eklenecektir. Bu nedenle katılımcılar başvuruları için ayrıca bir rumuz belirtmeyeceklerdir.

İsteyen katılımcılar başvuruların açık olduğu süre içerisinde sistemin atadığı bu kayıt numarası/rumuz ile girip paftalarında güncelleme yapabilirler.

Şartnamede belirtilen katılım koşullarına uymayan, hatalı veya eksik yükleme yapan, gerekli belgeleri ibraz etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteyen katılımcılar tasarımlarına, gerekli olmamakla birlikte isim verebilir. Bu isimler doğrudan veya çağrıştıracak biçimde bilinen bir marka olmamalı, kişileri ifade edecek biçimde özel isim/soy isim olmamalı, okul veya kuruluş ismi, kimlik bilgisi, katılımcı resmi, kare kod, iletişim bilgisi, seçici kurul üyeleri tarafından anlam verilemeyen ve sunulan tasarımlarla bir ilgisi kurulamayan herhangi bir ikon, logo, leke, ibare içermemelidir. Bunların bulunması halinde ilgili başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

Belirlenen süre içinde, istenilen özelliklerde girişi yapılan ve yarışma koşullarını sağlayan başvurular seçici kurula değerlendirme için sunulur.

Başvurular 06.05.2024 tarihinde İstanbul saati ile 10:00 – 06.09.2024 tarihinde saat 17:00 (İstanbul saatiyle) arasında çevrimiçi olarak yarışma web sitesi üzerindeki adımlar takip edilerek yapılabilir. Başvuru süresinin bitimini takiben sistem otomatik olarak kapanacaktır. Düzenleyen bu süreç sırasında, özelikle başvurunun son gününde oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir (örneğin sistem çalışmaması, network sorunları, hardware veya software sorunları gibi)

Düzenleyen gerekli gördüğü takdirde katılımcılardan sisteme yüklenen belgelerin asıllarını isteme hakkına sahiptir; bu belgeleri koruma, saklama yükümlülüğü yarışmacıya aittir. Özel olarak talep edilmediği sürece, yarışmaya hiçbir biçimde basılı materyal, maket, prototip gibi unsurlarla başvuru sağlanamaz.

Katılımcılar her bir başvuru için, yarışma katılım formunda belirtilen bilgileri eksiksiz vermek ve belirtilen belgeleri sisteme yüklemek durumundadırlar.

Çevrimiçi yapılan başvuru süreçleri tümüyle yarışmanın raportör kuruluşu tarafından yönetilmekte olup, TEPTA’da görevli seçici kurul üyeleri bu süreçlerle ilgili yazılımlara erişime sahip değildir ve taraflar arasında başvuru sahiplerine yönelik bilgi akışı sağlamayacaktır.

DEĞERLENDİRME
Tüm koşulları karşılayan başvurular kamuoyuna açıklanmaksızın kendi içinde seçici kurul tarafından iki aşamalı değerlendirmeye tabii tutulur. İlk aşama çevrimiçi puanlama, ikinci aşama kısa liste üzerinden kurulun yüz yüze görüşmesi ve değerlendirmesi biçiminde yapılacaktır.

Bu sürecin nasıl işletileceği, ek değerlendirme kriterleri olup olmayacağı, kısa liste için gerekli taban puanlama gibi konuların tümü seçici kurul üyelerinin inisiyatifinde olacak olup düzenleyici olarak TEPTA Aydınlatma’nın bu süreçlerde kurumsal olarak seçici kurul üzerinde bir yönlendirmesi olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Aydınlatma tasarımının bir endüstri ürünü olması sebebi ile oluşturulan seçici kurulda endüstri ürünleri tasarımcılarının varlığına ağırlık verilmiş; ancak yine aydınlatmanın iç mekan tasarımı, mimarlık gibi alanlarda taşıdığı önem ve sanatsal ifadeler taşıyabildiği durumlar sebebi ile üyeler arasında farklı profesyonel görüşlerin çeşitliliği ilke edinilmiştir.

Başvurular aşağıdaki seçici kurul tarafından değerlendirilecektir:

Asil Üyeler (Alfabetik sıra ile):
MAHMUT ANLAR, MİMAR
MEVCE ÇIRACI, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI
TUNCAY DANACIOĞLU, TEPTA Genel Md. yardımcısı
HAKAN DEMİREL, MİMAR
EYTAN EBEOĞLU, TEPTA Satış Direktörü
ESRA KAZMİRCİ, İÇ MİMAR
DEFNE KOZ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI
TAMER NAKIŞÇI, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI
MELDA NARMANLI ÇİMEN, DOĞAN BURDA
NEVZAT SAYIN, MİMAR
TOLGAHAN TOSUN, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI – ENTA BŞK
MURAT TÜRKİLİ, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI
ÖZLEM YALIM, ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMCISI, TEPTA Stratejik Marka Direktörü

Danışman Üyeler (Oy hakları yoktur):
FUNDA BEKİŞOĞLU, İMİB YK üyesi
ROBİ EBEOĞLU, TEPTA Gn. Md.
CELAL ABDİ GÜZER, MİMAR, ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Seçici kurulunun kararı esastır ve sonuçlar hakkında tam yetkisi vardır.

TEPTA Aydınlatma yarışmanın tüm aşamalarında katılımcılar lehine tarafsızlık, adil değerlendirme, kişisel hak ve özgürlüklere saygı ilkelerinin koruyucusu olmayı garanti eder.

ÖDÜLLER
Seçici kurul 1. 2. 3. olmak üzere toplam 3 ödül sahibi belirleyecektir. Ödüle layık başvuru bulmama insiyatifi seçici kurula bırakılmıştır.

BİRİNCİLİK 300.000 TRY
İKİNCİLİK 150.000 TRY
ÜÇÜNCÜLÜK 75.000 TRY olarak belirlenmiştir.

Ödüller TEPTA Aydınlatma tarafından ödül sahiplerinin belirteceği banka hesap numaralarına, sonuçların açıklanmasını ve bu şartnamede belirtilen yasal itiraz sürelerinin dolmasını takiben on beş iş günü içerisinde tek seferde yatırılacaktır.

Yarışmaya katılan bir başvuru sahibi birden çok para ödülü alamaz; dereceye girmesi halinde en yüksek ödül takdim edilir.

Grup katılımlarının dereceye girmesi halinde, ödül miktarı grup üyelerine eşit miktarda bölünerek ödenecektir.

Dereceye girenlere para ödülü ile birlikte bir andaç takdim edilir.

İlk üç dereceye giren tasarımların prototip üretim maliyetleri TEPTA tarafından karşılanacaktır.

Koleksiyona girmesi kararlaştırılan tasarımların tescil işlemleri bedelleri TEPTA tarafından karşılanacaktır.

İtiraz süresi sonunda, ödül alan tasarımların özgünlüğü ve/veya hak sahipliği konusunda yarışmaya resmi bilgi ulaştırılması halinde, seçici kurul söz konusu itirazı değerlendirmek üzere yeniden bir araya gelip değerlendirme yapacağını (çevrimiçi) kabul eder.

Böyle bir durumda seçici kurulun itiraz konusuna yönelik verdiği karar, katılımcının diskalifiye edilmesine, eğer verildi ise ödülünün geri mahsup edilmesine yol açabilir. Katılımcılar bu şartı yarışmaya katılmakla kabul etmiş olurlar.

DERECEYE GİRENLERİN DUYURULMASI
Yarışma için bir ödül töreni etkinliği düzenlenecek ve dereceye girenler bu özel davette takdim edilecektir. Etkinliğin yeri ve saati yarışma iletişim kanallarından duyurulacaktır.

Dereceye girenler yarışma web sitesinde ve sosyal medya kanallarında ödül törenini takiben süresiz olarak ilan edilecektir.

Dereceye girenlerle özel yurtiçi-yurtdışı basın duyurusu çalışması yapılır

TEPTA dereceye girenlerle birlikte tüm yarışma katılımcılarını içeren sergiler düzenleyebilir; sunumlar yapabilir, basılı veya çevrimiçi mecralar hazırlayabilir; dağıtabilir.

Katılımcılar bunların tümünü yarışmaya katılarak kabul etmiş olurlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
Basın Lansmanı: 25 Nisan 2024, Perşembe 10:00 -12:00

Yarışma ilanı ve başvuruların açılması: 6 Mayıs 2024 Pazartesi, 10:00 (İstanbul)

Son başvuru tarihi: 6 Eylül 2024, Cuma 17:00 (İstanbul)

Çevrimiçi jüri değerlendirmesi: 13-14-15 Eylül, Cuma-Cumartesi-Pazar

Yüz yüze jüri değerlendirmesi: 23 Eylül haftası

Ödül töreni: 7 Ekim veya 14 Ekim Pazartesi (Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.) Dereceye girenler ödül törenini takiben yarışma web sitesinde ve medya kanallarında yayınlanır. İtiraz süresi, ödül törenini takiben 20 iş günüdür

Yarışma kolokyumu: 7 Kasım Perşembe (Çevrimiçi)

FİKRİ MÜLKİYET, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Başvuruların mülkiyet haklarını korumak katılımcıların kendi sorumluluğundadır

Katılımcılar yarışmaya katılmakla, dereceye giren ve/veya koleksiyona girmesinde taraflarca anlaşılan ürün tasarımlarının mülkiyet haklarını TEPTA’ya devretmeyi, TEPTA’nın ilgili masrafları karşılayacağını, ancak bu devir işlemi için ek bir ücret/ ödeme istemeyeceklerini peşinen kabul etmiş olurlar. Tasarımcı hakları böyle bir anlaşma ie TEPTA’ya devredilse dahi, ilgili kanun gereğince tasarımcı olarak isimleri korunmaktadır.

İlk üç dereceye giren ve TEPTA tarafından verilen ödülü alan katılımcılar, çeşitli sebeplerle TEPTA ile iş birliği yapmak istememeleri halinde, yarışma sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl süre ile söz konusu tasarımların mülkiyetini kendilerinde tutabilir ancak başkasına devredemezler; tasarımları satamazlar, başka bir marka altında olsun veya olmasın bu tasarımları ticari olarak satışa sunamazlar. Bu şartname yarışmayı düzenleyen ve ödülü takdim eden sıfatı ile TEPTA’nın yarışma organizasyonuna, tasarımın ortaya çıkmasına, ödüllendirilmesine ve tanıtımına yönelik olarak maddi ve manevi haklarını ve emeklerini korur; her katılımcı yarışmaya katılarak bu hükmü peşinen kabul eder.

Yarışma ile ilgili fikri mülkiyet hakları adına, bu şartnamede belirtilen esaslar bağlayıcı olup; TC. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuatlar geçerlidir.

Yarışma ile ilgili yapılacak tanıtım, sergileme, duyuru, sunu gibi çalışmalar için katılımcılara herhangi bir telif ödenmez; katılımcılar yarışmaya katılarak bu tür kullanımların tümüne açık rıza vermiş olurlar.

Katılımcılar, web sitesi üzerinden yarışmaya katılarak, bu şartnamede belirtilen tüm koşulların yanında web sitesinde açık metinleri bulunan kullanım koşullarını, kişisel verilerin işlenmesini, aydınlatma metnini, çerez politikalarını kabul etmiş olurlar.

DİĞER ŞARTLAR
TEPTA yarışmanın düzenleyicisi olarak, ödül miktarları hariç olmak kaydı ile bu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler yarışma web sitesinden duyurulur; bunları takip etmek katılımcıların sorumluluğundadır.

TEPTA mücbir sebepler doğrultusunda yarışmayı iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.

YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
Raportörler ve iletişim bilgileri:
Burcu Göncüoğlu (Arkitera)
Emine Merdim (Arkitera)

Düzenleyen iletişim bilgileri ve iletişim yetkilisi:
Su Sezer (TEPTA Aydınlatma, Süleymaniye Tasarım Merkezi Sorumlusu)