Mekan Anlatımı Metin Yarışması’24

KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu tarafından düzenlenen "Mekan Anlatımı Metin Yarışması'24" için 01 Eylül 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Yarışmanın Amacı:

“Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerinde ise metin olduğu düşünülürse  bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Bizler, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik. Yılda iki kez yayınlanan MİMARCA dergimiz aracılığı ile bunu gerçekleştiriyor olsak da daha kapsayıcı ve geniş bir etki alanına sahip olmanın çok önemli olduğunu düşündük. Bunun için de mekânlara dokunan ve yazılı sözün gücüne inanan birçok kardeş meslek insanını da metin yarışması çerçevesinde buluşturmayı ve müşterek bir ses olmalarına olanak sağlamayı amaçladık.”


Yarışma Kapsamı:

Yarışma, ilgili bölümlerden mezun, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.


Yarışma Konusu:

Katılımcılarda, bir mekanı ele alarak, mekanı tüm değerlerinin ve potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir. Metinlerde;

– bir mekânın tasviri,

– kullanıcı-mekân ilişkisi,

– mekânsal dönüşümler,

– toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekanın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.


Seçici Kurul:

Asli Jüri Üyeleri:

Onur OLGUNER (Oda Başkanı)

Devrim YÜCEL BESİM

Gizem CANER

Müge CENGİZKAN

Neşe YAŞIN

Suha ÖZKAN

Mina Hazal TAŞÇI (2022 Yarışma Birincisi)

Raportör:

Emine GÖKBÖRÜ

Yarışma Düzenleme Komitesi:

Abdullah CAN

Devrim YÜCEL BESİM

Münevver ÖZGÜR ÖZERSAY


Ödüller:

Birincilik Ödülü*: 20.000 TL

İkincilik Ödülü: 15.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 12.000 TL

Özel Ödül (2020 Yarışma Birincisi Çelen MİRATA BİRKAN adına): 8.000 TL

*Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekan Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyeliği hakkını elde edecektir.


Yarışma Takvimi:

Yarışma İlan Tarihi: 5 Haziran 2024

Son Katılım Tarihi: 1 Eylül 2024

Sonuç Bildirim Tarihi: 24 Eylül 2024

Ödül Töreni: Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.


Sonuçlar KTMMOB Mimarlar Odasının internet sitesinden ve sosyal medya sayfalarından duyurulacaktır. Derecye girenlere ayrıca e-posta yoluyla bilgi verilecektir.