Merhaba – Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2024

İzmir SMD tarafından düzenlenen "Merhaba - Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2024" için 22 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.


Amaç
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.

Biçim ve Türü
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

Takvim
“MERHABA – İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir.

Son Başvuru Tarihi: 22.07.2023 saat: 23.59
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 26.07.2024- 27.07.2024

Seçici Kurul
Seçici Kurul, dokuz asil ve iki yedek üyeden oluşur. TSMD, İstanbul SMD, İzmir SMD, Bursa SMD, Akdeniz SMD ve Muğla SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Seçici Kurul’un doğal asil üyeleridir, bir asil üye ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış akademisyenler arasından seçilir, iki asil üye de İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Yedek üyeler ve raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir.

Asil Üyeler:
Meral Oğuz Bol- Muğla SMD
Ali Olgu Ceylan- Akdeniz SMD
Ali Hızıroğlu- İstanbul SMD
Gözde Susam İnanç- İzmir SMD
Ali Osman Öztürk- Türk SMD
Prof. Dr. Nurbin Paker- İTÜ
Can Şimşek- Bursa SMD
Dürrin Ulema- İzmir SMD
Noyan Umur Vural – İzmirSMD

Yedek Üyeler:
Mustafa Gökhan Çelikağ (İzmir SMD)
Pınar Devrim Önemli (İzmirSMD)

Raportörler:
Yağmur Kaya, Mimar
*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Ödüller
3 Eşdeğer Ödül: 3*30 000 TL
7 Sergileme Ödülü

Başvuru formu için tıklayınız.